Sportverenigingen

Veel sportverenigingen hebben tegenwoordig moeite met het vinden van vrijwilligers voor het bijhouden van de administratie. Zeker voor het nemen van financiële beslissingen is het bijhouden van de administratie voor sportverenigingen van groot belang.


Speciaal voor sportverenigingen biedt Link Administraties de mogelijkheid om de gehele administratie te voeren. Hierbij valt te denken aan: de ledenadministratie, de kantine-administratie, de contributie-administratie, de loonadministratie, het opstellen van de jaarbegroting, het opstellen van tussentijdse maandcijfers, het opstellen van kasstroomoverzichten, het opstellen van de jaarrekening, het verzorgen van de belastingaangiftes en het presenteren van de maandcijfers tijdens de ledenvergaderingen voor sportverenigingen.


Link Administraties is een sportief administratiekantoor en draagt graag bij aan de toekomst van sportverenigingen. Wilt u als sportvereniging een deel of de gehele administratie uitbesteden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.